بیماری ها 637

فلج مغزی

تیر ۳۱, ۱۳۹۵ نسخه

مجموعه ای از مشکلات است که روی حرکت و فیزیک بدن تاثیر می گذارد. مرتبط با اسیب مغزی و مشکلانی با رشد مغز است. یکی از رایج ترین دلایل ناتوانایی مداوم در کودکان است.

مشاهده