بیماری ها 637
اورتریت در زنان

اورتریت در زنان

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷ نسخه

اورتریت در زنان – (Urethritis (Female نام دیگر آن  سندرم اورترال، اورتریت غیر گونوگوکی و یا التهاب اورترا است. اورتریت التهاب […]

مشاهده
اورتریت در مردان

اورتریت در مردان

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷ نسخه

اورتریت در مردان – (Urethritis (Male نام دیگر آن التهاب مجرای ادراری است. اورتریت عفونت و التهاب مجرای ادراری است، […]

مشاهده
بی اختیاری ادراری استرسی در مردان

بی اختیاری ادراری استرسی در مردان

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷ نسخه بی اختیاری ادراری استرسی در مردان

بی اختیاری ادراری استرسی در مردان – Urinary Incontinence (Stress) Male بی اختیاری ادراری از دست دادن کنترل مثانه است که […]

مشاهده
عفونت دستگاه ادراری

عفونت دستگاه ادراری

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷ نسخه عفونت دستگاه ادراری

عفونت دستگاه ادراری – (Urinary Tract Infection (UTI اسامی دیگر آن عبارتند از: عفونت مثانه اورتریت سیستیت عفونت ادراری شایع […]

مشاهده
بی اختیاری ادراری سر ریزشده در زنان - 

بی اختیاری ادراری سر ریزشده در زنان

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ نسخه

بی اختیاری ادراری سر ریزشده در زنان – Urinary Incontinence (Overflow) Female بی اختیاری سرریز شده زمانی رخ می دهد که […]

مشاهده
بی اختیاری ادراری سر ریزشونده در مردان

بی اختیاری ادراری سر ریزشونده در مردان

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ نسخه بی اختیاری ادراری سر ریزشونده در مردان

بی اختیاری ادراری سر ریزشونده در مردان – OverFlow Urinary Incontinence in Men این نوع بی اختیاری ادراری زمانی رخ می […]

مشاهده
بی اختیاری ادراری استرسی در زنان:

بی اختیاری ادراری استرسی در زنان

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ نسخه

بی اختیاری ادراری استرسی در زنان – Urinary Incontinence (Stress) Female بی اختیاری ادراری استرسی، باعث کاهش ادرار می شود در […]

مشاهده
مشکلات جنسی

مشکلات جنسی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۷ نسخه مشکلات جنسی

مشکلات جنسی از بیماری های مقاربتی تا از دست دادن میل جنسی متغییر است. برای فهمیدن مشکل خود به موارد […]

مشاهده
خشکی واژن

خشکی واژن

اسفند ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه

خشکی واژن – Vaginal Dryness نام دیگر آن آتروفی واژن یا واژینیت آتروفیک است. خشکی واژن یک ناراحتی شایع است […]

مشاهده
احتباس مایعات

احتباس مایعات

اسفند ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه

احتباس مایعات – Water Retention نام دیگر آن ادم است. این اختلال زمانی رخ می دهد که مایع اضافی در […]

مشاهده
سندرم ورنیکه

سندرم ورنیکه

اسفند ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه

سندرم ورنیکه – Wernicke’s syndrome نام دیگر آن آنسفالوپاتی ورنیکه و یا سندرم ورنیکه کورساکوف است. این اختلال یک مشکل […]

مشاهده
نقص دیواره ی بطنی

نقص دیواره ی بطنی

اسفند ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه

نقص دیواره ی بطنی – Ventricular Septal Defect نام دیگر آن نقص دیواره ی بین دو بطن یا VSD است. نقص […]

مشاهده