انسداد مجاری هوایی فوقانی

انسداد مجاری هوایی فوقانی

خرداد ۹, ۱۳۹۷ نسخه

انسداد مجاری هوایی فوقانی – Upper airway Obstruction


این وضعیت زمانی رخ می دهد که شی ء ای در نای، حنجره یا گلو گیر کند و تنفس را دشوار سازد.

این وضعیت یک اورژانس پزشک است. مانور هیملیخ ممکن است کمک کننده باشد. باید فورا از اورژانس کمک گرفته شود.


علائم انسداد مجاری هوایی فوقانی

 • دشواری در تنفس
 • ویز
 • بی قراری
 • کبودی پوست
 • گیجی
 • ولع هوا
 • عدم هوشیاری

این وضعیت در موارد زیر بدتر می شود

 • عدم انجام درمان فوری

درمان انسداد مجاری هوایی فوقانی

درمان آن به عامل ایجاد کننده بستگی دارد و ممکن است شامل موارد زیر باشد ( توسط پزشک و اقدامات اورژانس):

 • مانور هیملیخ
 • جراحی برای درآوردن جسم خارجی
 • وارد کردن لوله ای به راه هوایی برای کمک به تنفس
 • تراکئوستومی
 • داروهای کاهنده ی التهاب

تشخیص

 • ارزیابی بالینی فوری
 • تست  های دیگری ممکن است کمک کننده باشد شامل تصویر برداری از قفسه سینه با اشعه ایکس، لارنگوسکوپی، بررسی راه های هوایی با دوربین روشن

ترجمه شده از: webmd.com

مقالات مرتبط