نوپا ( 1 الی 3 سالگی) 124
کودکان و راه رفتن در خواب

کودکان و راه رفتن در خواب

شهریور ۶, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

راه رفتن در خواب چرا اتفاق می افتد؟ متخصصان دلیل اصلی راه رفتن در خواب را نمی دانند. اگرچه در […]

مشاهده
کودکان و کشیدن مو ، چگونه این مسئله را حل کرد؟

کودکان و کشیدن مو ، چگونه این مسئله را حل کرد؟

شهریور ۶, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا فرزند تان مو می کشد؟ کشیدن مو ، مانند شوت کردن ، گاز گرفتن ، نیشگون گرفتن از راه […]

مشاهده
کودک به خواب نمی رود: یک تا دو سالگی

کودک به خواب نمی رود: یک تا دو سالگی

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

خواباندن کودک نوپایتان می تواند تشویش زا باشد. از همه اینها گذشته، شما هرگز نمی دانید که آیا او با […]

مشاهده
کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه سن مدرسه ( 5 ال 12 سالگی )

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟ برای پاهای یک کودک، کاملا عادی ست که پرانتزی به نظر برسند، بنابراین […]

مشاهده
کودکان بد غذا: فقط غذاهای با بافت نرم را میل می کند

کودکان بد غذا: فقط غذاهای با بافت نرم را میل می کند

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

هنگام رویارویی با یک کودک بدغذا چگونه اطمینان پیدا می کنید که بدون بحث و دعوا او مواد مغذی مورد […]

مشاهده
کودکان نوپا و اذیت و آزار رساندن

کودکان نوپا و اذیت و آزار رساندن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا اتفاق می افتد چه بخواهید و چه نخواهید، طعنه زدن واقعیت زندگی است – یا حداقل زندگی پیش از […]

مشاهده
کودکان نوپا و بد خلقی

کودکان نوپا و بد خلقی

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا کودک شما دچار حالت روحی بدخلقی می شود حالت روحی بدخلقی، حالتِ عاطفی مشابه یک طوفان تابستانی است – […]

مشاهده
کودکان نوپا و جدا شدن

کودکان نوپا و جدا شدن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا رخ می دهد؟ فرزند ۲ ساله ی شما فکر می کند که جهان و هرآنچه که در آن است […]

مشاهده
چرا کودکان جیغ و داد راه می اندازند

کودکان نوپا و جیغ و داد کردن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا کودکان جیغ و داد راه می اندازند کودک نوپای شما تقریبا برای هر چیزی به بزرگسالان وابسته است – […]

مشاهده
کودکان نوپا و پرتاب کردن

کودکان نوپا و پرتاب کردن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا نوپایان اشیا را پرت می کنند پرتاب کردن اشیا، برای بسیاری از کودکان بین ۱۸ ماه و ۳ سال، […]

مشاهده
کودکان بد غذا: ذخیره ی کربوهیدرات

کودکان بد غذا: ذخیره ی کربوهیدرات

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

هنگام رویارویی با یک کودک بد غذا چگونه می توان اطمینان حاصل پیدا کرد که فرزندتان تمام مواد مغذی مورد […]

مشاهده
کودک نوپای من نمی خوابد، مشکل چیست؟

کودک نوپای من نمی خوابد، مشکل چیست؟

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

مهم نیست فرزند نوپایتان چقدر راحت می خوابد، شما محکومید هرچند وقت یکبار، با یک یا دو مشکل دست و […]

مشاهده