اختلال اضطرابی منتشر 2
راه های طبیعی برای کاهش اضطراب 15

راه های طبیعی برای کاهش اضطراب

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ نسخه اختلال اضطرابی منتشر

کارهایی هست که برای کاهش استرس می توان انجام داد اگر احساس اضطراب دارید  و با این روش ها کاهش پیدا نکرد، با پزشک مشورت کنید.

مشاهده
چگونه نگرانی بر روی شرایط بدنی شما اثر می گذارد؟ 10

چگونه نگرانی بر روی شرایط بدنی شما اثر می گذارد؟

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ نسخه اختلال اضطرابی منتشر

داشتن اضطراب می تواند تاثیرات مخرب زیادی داشته باشد با ما همراه باشید تا با آشنا شدن با این موارد بتوانید با آنها مقابله کنید.

مشاهده