بازی گو

۳

ورزش موسیقی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۶ نسخه بازی گو

بدانیم: تطابق حرکت با گفتار به کودک کمک می کند، با آهنگ حرکت کرده و افکار و اعمالش را به […]

مشاهده
تاب دادن نوزاد در بغل

تمرین حرکات پاها و شکم در ۳-۲ ماهگی

دی ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه بازی گو

سن: ۲ تا ۳ ماهگی تاثیر: رشد مهارتهای حرکتی – تکامل با بلند کردن کپل های نوزاد پاهایش را بالا […]

مشاهده
تاب دادن نوزاد در بغل

تاب دادن نوزاد در بغل

آذر ۱۷, ۱۳۹۶ نسخه بازی گو

سن: ۱ تا ۶ ماهگی تاثیر: رشد مهارتهای حرکتی – تکامل – حس وستیبولار نوزاد خود را در حالیکه سرش […]

مشاهده