نویسنده: نسخه 4185
تست های ویروسی

تست های ویروسی

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های ویروسی برای بررسی  و تشخیص عفونت های ویروسی انجام می شود. ویروس ها به خودی خود زنده نیستند و […]

مشاهده
تست واژینوز باکتریایی

تست واژینوز باکتریایی

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست واژینوز باکتریایی نمونه های مایع و یا سلولی واژن برای بررسی نشانه های عفونت بررسی می شود. واژینوز باکتریایی […]

مشاهده
تصویربرداری با اشعه ایکس از سینوس ها برای بررسی سینوزیت

تصویربرداری با اشعه ایکس از سینوس ها برای بررسی سینوزیت

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تصویربرداری با اشعه ایکس از سینوس ها برای بررسی سینوزیت یکسری  تصاویر از حفرات سینوسی گرفته می شود. در این […]

مشاهده
تهیه اسمیر از واژن

تهیه اسمیر از واژن

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست تهیه اسمیر از واژن برای بررسی علت واژینیت، و یا التهاب واژن و نواحی اطراف واژن کاربرد دارد ( […]

مشاهده
تونومتری

تونومتری

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تونومتری تستی است که برای بررسی فشار داخل چشم استفاده می شود ( فشار داخل چشمی ). این تست برای بررسی […]

مشاهده
تیمپانومتری در عفونت های گوش

تیمپانومتری در عفونت های گوش

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست تیمپانومتری در عفونت های گوش ( اوتیت مدیا ) حرکات پرده ی گوش در زمان شک به عفونت های […]

مشاهده
تست سدیم خون

تست سدیم خون

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست سدیم خون میزان سدیم خون بررسی می شود. سدیم هم الکترولیت و هم ماده ی معدنی است. به […]

مشاهده
تست سدیمان یا ESR

تست سدیمان یا ESR

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست سدیمان یا ESR رسوب گلبول های قرمز در یک ساعت بررسی می شود.  هر چه تعداد گلبول قرمز […]

مشاهده
سی تی اسکن بدن

سی تی اسکن بدن

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

سی تی اسکن بدن شامل تصاویر گرفته شده توسط پرتوهای ایکس است که از ساختارهای درونی بدن بدست می آید. […]

مشاهده
سیستواورتروگرام

سیستواورتروگرام

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در سیستواورتروگرام از پرتوی ایکس استفاده می شود، و نمایی از مثانه و مجرای ادراری در زمانی که مثانه پر است […]

مشاهده
شرح حال سندرم پیش قاعدگی

شرح حال سندرم پیش قاعدگی

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

شرح حال سندرم پیش قاعدگی مهم ترین ابزار پزشک برای تعیین این سندرم است. شرح حال طبی شامل موارد زیر است: […]

مشاهده
شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در مردان

شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در مردان

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

مهم ترین بخش معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در مردان ، شرح حال گیری است. در این روش پزشک موارد […]

مشاهده