نویسنده: نسخه 3734
تست بازجذب ید رادیواکتیو

تست بازجذب ید رادیواکتیو

شهریور ۲۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست بازجذب ید رادیواکتیو ( RAIU ) از ماده ی رادیواکتیو و یک پروب مخصوص برای بررسی جذب این […]

مشاهده
تست اورودینامیک یا نوار مثانه برای بی اختیاری ادراری

تست اورودینامیک یا نوار مثانه برای بی اختیاری ادراری

شهریور ۲۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست اورودینامیک یا نوار  مثانه برای بی اختیاری ادراری عملکرد مثانه ارزیابی می شود. این تست ها در هر فرد […]

مشاهده
تست فنیل کتونوری

تست فنیل کتونوری

شهریور ۲۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست فنیل کتونوری ( PKU ) بررسی نوزادان از نظر آنزیم مورد نیاز برای تبدیل فنیل آلانین به تیروزین انجام […]

مشاهده
تست ها و بررسی های ترمبوز وریدی عمقی DVT

تست ها و بررسی های ترمبوز وریدی عمقی DVT

شهریور ۲۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست ها و بررسی های ترمبوز وریدی عمقی DVT بررسی های اولیه در ابتدا پزشک معاینه ی بالینی انجام می دهد […]

مشاهده
تست پرولاکتین

تست پرولاکتین

شهریور ۲۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست پرولاکتین سطح هورمون پرولاکتین تولید شده توسط هیپوفیز در خون بررسی می شود. در زنان باردار سطح این […]

مشاهده
تست پروتئین کل سرم

تست پروتئین کل سرم

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست پروتئین کل سرم تستی است برای بررسی مقدار پروتئین خون. این روش مقدار دو گروه اصلی پروتئین را در […]

مشاهده
تست پروتئین فاز حاد CRP

تست پروتئین فاز حاد CRP

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست پروتئین فاز حاد برای بررسی پروتئین فاز حاد در خون استفاده می شود. این پروتئین سطح کلی التهاب را در […]

مشاهده
تست پتاسیم خون

تست پتاسیم خون

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست پتاسیم خون سطح پتاسیم خون بررسی می شود. پتاسیم هم الکترولیت و هم ماده ی معدنی است. در تعادل […]

مشاهده
پاراسنتز

پاراسنتز

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

پاراسنتز یک روش برای جمع آوری مایعات شکمی کاربرد دارد. افزایش ساخت مایع در شکم آسیت نام دارد. علت تجمع مایع […]

مشاهده
پاپ اسمیر

پاپ اسمیر

شهریور ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست پاپ اسمیر تغییرات سلول های گردن رحم بررسی می شود. در زمان انجام این تست، نمونه کوچکی از […]

مشاهده
بیوپسی تیروئید

بیوپسی تیروئید

شهریور ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

بیوپسی تیروئید روشی است برای برداشت نمونه ی بافتی از تیروئید و بررسی زیر میکروسکوپیک از نظر سرطان، عفونت و […]

مشاهده
بیوپسی پوستی

بیوپسی پوستی

شهریور ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در بیوپسی پوستی نمونه ای از پوست برداشته شده، آماده می شود و در زیر میکروسکوپ بررسی می شود. روش های […]

مشاهده