نویسنده: نسخه 3734
تست میدان بینایی برای بررسی گلوکوم

تست میدان بینایی برای بررسی گلوکوم

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست میدان بینایی برای بررسی گلوکوم دید محیطی و یا جانبی  بررسی می شود. برای انجام این تست بیمار […]

مشاهده
تست های بررسی سمیت

تست های بررسی سمیت

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های بررسی سمیت برای  بررسی داروها و یا سایر مواد شیمیایی در خون، ادرار، و بزاق کاربرد دارد. داروها قابل […]

مشاهده
تست های بررسی مونونوکلئوز

تست های بررسی مونونوکلئوز

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست های بررسی مونونوکلئوز آنتی بادی هایی که نشان دهنده ی مونونوکلئوز هستند بررسی می شوند که معمولا علت آن […]

مشاهده
تست های کبدی برای مونونوکلئوز

تست های کبدی برای مونونوکلئوز

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های کبدی برای مونونوکلئوز برای بررسی عملکرد کبد کاربرد دارد و برای این که آسیب یا التهاب کبد مشخص شود. […]

مشاهده
تست های مدفوع برای بررسی سرطان کولورکتال

تست های مدفوع برای بررسی سرطان کولورکتال

مهر ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های مدفوع برای بررسی سرطان کولورکتال : تست مدفوع یکی از تست های متعدد بررسی سرطان کولورکتال است. این تست […]

مشاهده
تست های هورمونی تیروئید

تست های هورمونی تیروئید

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست های هورمونی تیروئید عملکرد تیروئید بررسی می شود. تیروئید غده ای است که هورمون های تنظیم کننده ی سوخت […]

مشاهده
تست های ویروسی

تست های ویروسی

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های ویروسی برای بررسی  و تشخیص عفونت های ویروسی انجام می شود. ویروس ها به خودی خود زنده نیستند و […]

مشاهده
تست واژینوز باکتریایی

تست واژینوز باکتریایی

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست واژینوز باکتریایی نمونه های مایع و یا سلولی واژن برای بررسی نشانه های عفونت بررسی می شود. واژینوز باکتریایی […]

مشاهده
تصویربرداری با اشعه ایکس از سینوس ها برای بررسی سینوزیت

تصویربرداری با اشعه ایکس از سینوس ها برای بررسی سینوزیت

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تصویربرداری با اشعه ایکس از سینوس ها برای بررسی سینوزیت یکسری  تصاویر از حفرات سینوسی گرفته می شود. در این […]

مشاهده
تهیه اسمیر از واژن

تهیه اسمیر از واژن

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست تهیه اسمیر از واژن برای بررسی علت واژینیت، و یا التهاب واژن و نواحی اطراف واژن کاربرد دارد ( […]

مشاهده
تونومتری

تونومتری

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تونومتری تستی است که برای بررسی فشار داخل چشم استفاده می شود ( فشار داخل چشمی ). این تست برای بررسی […]

مشاهده
تیمپانومتری در عفونت های گوش

تیمپانومتری در عفونت های گوش

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست تیمپانومتری در عفونت های گوش ( اوتیت مدیا ) حرکات پرده ی گوش در زمان شک به عفونت های […]

مشاهده