حوزه های رشدی کودک

حوزه های رشدی کودک

دی ۷, ۱۳۹۵ نسخه اختلال یکپارچگی حسی نظرات

حوزه های رشدی کودک بررسی شده در این وبسایت عبارتند از:

رشد حرکتی

رشد حرکتی عبارت است از روند پیشرفت مهارت های جسمانی و پیچیده و کارا شدن سیستم کنترل حرکتی که شامل دو زیر مجموعه مهم است:

حرکات درشت: که عضلات درشت بدن را درگیر می کند مثل راه رفتن، دویدن، کوهنوردی…

مهارت های ریز: شامل حرکات اندام ها بویژه دست مثل پرتاب کردن، گرفتن  توپ…

مهارت های دستکاری درشت: که یک اندام را درگیر می کند بویژه بازو را مانند گرفتن و پرتاپ توپ و حرکات که رفت و برگشت بازو را شامل می شوند.

مهارت های دستکاری ریز: که عضلات دست و انگشتان را درگیر می کند مثل : اشاره کردن، ترسیم، استفاده از  قاشق و چنگال، نوشتن، بستن بند کفش و …

رشد سیستم حسی

رشد حرکتی همچنین شامل تکامل سیستم حسی می باشد. حس کردن عبارت است از پردازش  اطلاعات و محرکات حسی که از طریق سیستم حسی دریافت می شوند. سیستم حسی عبارتند از:

  • بینایی
  • شنوایی
  • بویایی
  • لامسه
  • چشایی
  • عمقی

حس عمقی حسی است که فرد را از موقعیت اندام های در حال حرکتش بدون نگاه کردن به آنها آگاه می سازد.

رشد شناختی و کلامی

شناخت یا رشد ذهنی: مربوط به تکامل ذهن – قسمتی از مغز که مسئول شناسایی، استدلالT دانستن و درک – می باشد.

ادراک: عبارت است از معنی دار کردن اطلاعات حسی که از طریق سیستم حسی (بینایی، شنوایی، …) دریافت می کنیم. ادراک تحت تاثیر اطلاعات قبلی، میزان دانش و حالت عاطفی فرد در زمان قرار می گیرد.

رشد کلامی: رشد کلامی عبارت است از تکامل مهارت های ارتباطی.که شامل موارد زیر می باشد:

گفتار درکی : آنچه که فرد از کلام دیگران درک می کند.

گفتار بیانی : کلاماتی که فرد بیان می کند و مفهوم را با آنها می رساند.

تولید گفتار : روش و مهارت تلفظ کلمات

رشد عاطفی و اجتماعی

تکامل عاطفی شامل رشد احساسات:

رشد عاطفی

  • رشد احساسات درباره و آگاهی از خود
  • تکامل و رشد احساسات نسبت به افراد دیگر
  • رشد و تکامل اعتماد به نفس و عزت نفس

رشد اجتماعی

تکامل اجتماعی شامل رشد مهارت های ارتباطی کودک با سایر افراد ی می باشد. اجتماعی شدن پروسه ای از یادگیری مهارت ها و روش رفتاری است که فرد را قادر می سازد به راحتی با سایر اعضاء یک اجتماع یا جمع زندگی نماید.

رشد معنوی و اخلاقی

تکامل اخلاقی و معنوی عبارت است از رشد و آگاهی از این که چونه با دیگران از جنبه اخلاقی و انسانی ارتباط برقرار کنیم. که شامل درک ارزش ها مانند صداقت، احترام و کسب مفاهیمی مثل درست یا غلطو احساس مسئولیت در مقابل برآیند رفتارش.

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است