الگوهای رشدی

الگوهای رشدی

دی ۶, ۱۳۹۵ نسخه اختلال یکپارچگی حسی نظرات

رشد تکاملی کودکان از الگوهای رشدی مشخص پیروی می کند:

از ساده به پیچیده

پروسه رشد از مهارت های ساده به سمت مهارت های پیچیده پیش می رود، برای مثال: کودکان قبل از اینکه راه بروند یاد می گیرند چگونه بایستند و راه رفتن همیشه قبل از یادگیری پریدن می باشد.

از سر به سمت انگشتان پا

پروسه رشد از بالا به پایین می باش. کنترل حرکتی و هماهنگی حرکتی کودک از سر شروع شده و به سمت پایین بدن حرکت می کند بازوها، دست، پشت و در نهایت اندام تحتانی و پاها

از داخل به خارج

پروسه رشد از اندامهای نزدیک به مرکز بدن شروع شده و به سمت اندام های دورتر حرکت می کند برای مثال کودک قبل از اینکه بتواند از انگشتانش برای دستکاری بتواند استفاده کند یاد می کیرد چگونه دستش را برای رساندن به اشیاء دراز کند.

از کلی به اختصاصی

پروسه تکاملی از واکنش های کلی به سمت عکس العمل های اختصاصی پیش می رود مثلا یک نوزاد ممکن است در پاسخ به یک صداها عکس العمل کلی نشان دهد به این صورت که بترسدو چشمها بازتر شوند دست وپاها همزمان بالا بیایند ولی در سنین بالاتر ممکن است به همان صدا بسته به شرایط پاسخ ویژه دهد بخندد یا حالت چهره ای خاص آن موقعیت را نشان دهد.

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است