روز نوزدهم بارداری

روز نوزدهم بارداری

اکتبر 26, 2016 نسخه بارداری روز به روز نظرات

روز نوزدهم بارداری – الان هفته ی ۲ و روز ۵ است – ۲۶۱ روز مانده تا زمان زایمان

در این شکل چه مواردی دیده می شود

در این جا جنین در مرحله ی بلاستوسیست قرار دارد، در واقع ۵ روز پس از باروری را نشان می دهد. در سلول های اطراف تخمک نابارور ایجاد شده است. در این مرحله بلاستوسیست شروع به حرکت به سمت رحم می کند و آماده لانه گزینی می شود.


آیا باید منتظر لانه گزینی باشیم؟!

اگر لقاح رخ دهد، آیا دوقلویی ممکن است ایجاد شود؟

ممکن است  نتوان دوقلویی را تشخیص داد و انواع دوقلویی ها با هم  متفاوت هستند.

روز 19 بارداریدوقلو های دو تخمی در اثر جدا شدن دو تخمک ایجاد می شوند و با اسپرم جداگانه ای بارور شده اند.

دو قلوهای دو تخمی مشخص و قابل شناسایی زمانی دیده می شود که تخمک منفرد با اسپرم واحد بارور شود و به دو زیگوت تبدیل شود.

در هر مرحله ای این حالت رخ می دهد  و تا روز ۹ ام پس از باروری ایجاد می شود، در زمانی که جفت و کیسه آمنیوتیکی شروع به شکل گیری می کند.

لایه ی پوشاننده ی رحم وقتی که باروری انجام می شود، ترشح می شود. لایه ی پوشاننده خودش را آماده می کند تا لانه گزینی انجام شود.

احتمال دوقلویی زایی در شما زمانی بالا است که این حالت در سابقه ی خانوادگی شما وجود داشته باشد.

شرح حال خانوادگی  در دوقلوهای نامشخص  و وقتی که دو قلویی از سمت مادری باشد، بیشتر است.


دو قلویی از دست رفته

لقاح دوقلویی ممکن است شایع تر از آن چه ظاهر می شود باشد.

بدون توجه به این مطلب، برخی زنان در هر بارداری می توانند یک سقط داشته باشند. گاها علائمی  از سقط وجود دارد.

داشتن دوقلویی در حدود ۳.۵ در هزار است. برخی تخمین ها نشان می دهد که احتمال داشتن دوقلویی پس از درمان باروری تا حد ۱  در ۳۸ مورد بالا  می رود.


روز بیستم بارداری

روز هجدهم بارداری

هفته سوم بارداری

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است