اگر با خود زیاد حرف می‌زنید این مقاله را حتما بخوانید