حیطه های کار آسیب شناسی گفتار و زبان

آذر ۶, ۱۳۹۷ نسخه مقالات

چه زمانی لازم است برای کودک خود به گفتار درمانی مراجعه کنیم؟ در این ویدیو خانم سحر حریری آسیب شناس گفتار و زبان به معرفی این حیطه ها پرداخته اند. ما نسخه همراه باشید.

ویدئو های مرتبط