اسکن تیروئید

اسکن تیروئید

شهریور ۱۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک نظرات

در تست اسکن تیروئید از ماده ی رادیواکتیو و دوربین های خاصی استفاده می شود تا میزان جذب این ماده توسط تیروئید مشخص شود.  این ماده ممکن است بلعیده شود و یا در ورید تزریق شود.

اسکن تیروئید اندازه، شکل و محل غده ی تیروئید را نشان می دهد. در این تست ممکن است نواحی تیروئیدی را که فعالیت کمتر یا بیشتر دارد نشان دهد. این دوربین تصاویری از ۳ نما از غده ی تیروئید می گیرد. در این تست از ید یا تکنتیوم استفاده می شود.

بازجذب ید رادیواکتیو RAIU  ممکن  است برای یافتن مشکلات کارکردی تیروئید مثل پرکاری تیروئید استفاده شود. نوع دیگری از اسکن تیروئید، اسکن تیروئیدی کل بدن نام دارد، که ممکن است  برای افرادی که سرطان تیروئیدی درمان شده دارند استفاده شود. انتشار و پخش  سرطان به سایر نواحی بدن در این تست بررسی می شود.

چرا اسکن تیروئید انجام می شود؟

اسکن تیروئید در موارد زیر کاربرد دارد:

  • یافتن علت پرکاری تیروئید
  • بررسی سرطان تیروئید
  • بررسی پخش شدن سرطان تیروئید به خارج از تیروئید. اسکن کل بدن معمولا برای این ارزیابی استفاده می شود.

آمادگی برای اسکن تیروئید؟

موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید:

  • استفاده منظم از هر دارویی. نام داروها و دوز مصرفی آن ها را به پزشک اطلاع دهید. این داروها عبارتند از:

– هورمون های تیروئیدی

– داروهای ضد تیروئیدی

– داروهایی که ید دارند، مثل شربت های سرفه، مولتی ویتامین ها و یا داروی قلبی آمیودارون

– آلرژی به هر دارویی مثل ید.

– وجود واکنش جدی دارویی ( آنافیلاکسی).

  • بارداری
  • شیردهی

پیش از انجام اسکن تیروئید، تست های خونی معمولا برای بررسی هورمون های تیروئیدی انجام می شود.


آمادگی برای اسکن تیروئید

  • برای ۲ ساعت قبل تست چیزی میل نکنید.
  • در مورد مصرف همه ی داروها، ویتامین ها و یا مکمل ها به پزشک اطلاع دهید. ممکن است لازم شود قبل از انجام تست این داروها متوقف شود.

در مورد اسکن تیروئید، ممکن است یا ید رادیواکتیو بلعیده شود یا تکنتیوم در ورید بازو تزریق شود.

  • ید به صورت کپسول و یا مایع ۴ تا ۲۴ ساعت قبل اسکن استفاده می شود.
  • تکنتیوم ۵ تا ۳۰ دقیقه قبل تست استفاده می شود.

خطرات اسکن تیروئید

احتمال کمی برای آسیب سلولی یا بافتی در اثر رادیاسیون وجود دارد، شامل سطح کم رادیاسیون برای تست. ولی احتمال آسیب ناشی از اشعه معمولا در مقایسه با مزایای این تست بسیار کم است.

این تست در زنان باردار انجام نمی شود، به علت مواجهه جنین با اشعه. این تست برای دوران شیردهی و یا در اطفال جوان هم درخواست نمی شود.


نتایج اسکن تیروئید

طبیعی : اسکن تیروئید طبیعی نشان دهنده ی فرم طبیعی غده است که در حدود ۵ سانتی متر طول و ۵ سانتی متر پهنا دارد.

غیر طبیعی : اسکن تیروئید غیر طبیعی وجود دارد که نشان می دهد تیروئید کوچک تر یا بزرگ تر از حد عادی است. ندول سرد و یا ندول های گرم ممکن است دیده شود. ندول های سرد نواحی با فعالیت کم تر از حد طبیعی هستند و ندول های گرم نواحی با فعالیت بیشتر از حد طبیعی هستند. ندول سرد ممکن است با سرطان تیروئیدی ارتباط داشته باشد.


ترجمه شده از وبسایت: www.webmd.com

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است