آننسفالی

آننسفالی

مرداد ۹, ۱۳۹۶ نسخه مقالات نظرات

آننسفالی اشاره دارد به نمو ناکامل مغز، جمجمه و پوست سر، که بخشی از  نقائص  زمان تولد را تشکیل می دهد به نام نقائص لوله ی عصبی.

در طی هفته های ۳ و ۴ بارداری، ساختاری که لوله ی عصبی را می سازد، چین می خورد و به هم دیگر نزدیک می شوند تا لوله ای را شکل دهند.

از این لوله ی عصبی، مغز و طناب نخاعی جنین نمو می یابد.

نقائص لوله ی عصبی زمانی رخ می دهد که لوله ی عصبی در حد انتظار بسته نشود.

آننسفالی زمانی رخ می دهد که انتهای لوله ی عصبی که باید به مغز نمو یابد، به درستی بسته نشود، و نارسایی نموی بخش های اصلی مغز، جمجمه و پوست سر ایجاد شود.

سایر نقائص  لوله ی عصبی مثل اسپینا بیفیدا، زمانی ایجاد می شود که لوله ی عصبی به درستی در بخش های مختلف بسته نشود.

شیرخواران مبتلا به آننسفالی بدون بخش فرونتال مغز متولد می شوند.

بیشتر اوقات بافت باقیمانده ی مغز ممکن است  بیرون باشد، و جمجمه و یا پوست سر، روی آن ها را نپوشانده باشد. اگر چه رفلکس های فعال مثل تنفس و پاسخ به لمس و یا صدا ممکن است وجود داشته باشد، ولی هوشیاری ندارند. معمولا این شیرخواران بیش از چند روز یا چند هفته زنده نمی مانند.


ترجمه شده از وبسایت: www.webmd.com

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است