رشد کودک دو ساله

رشد کودک دو ساله

تیر ۸, ۱۳۹۶ نسخه راهنمای والدین نظرات

رشد کودک دو ساله


در ۲ سالگی، بچه ها می توانند بدوند، بپرند، شوت کنند و کلمات را به خوبی حرکات برای ابراز خود استفاده کنند.

آنها کاشفانی بسیار کنجکاو و جسور در محیط خود هستند و تا حد امکان می خواهند مستقل باشند و شروع به به مستقل بازی کردن می کنند.

بچه ها وقتی نتوانند احساساتشان را بیان کنند و یا چیزی که می خواهند را انجام ندهند به راحتی نا امید می شوند.

آنها تحت « دو حالت بسیار رایج » ، آنها ممکن است قشقرق به راه بیاندازند و یا به راحتی به گریه بیفتند

تأثیر احساسات دیگران قرار گرفته و ممکن است برای همدردی گریه کنند و یا بخندند.


اگه دوست دارین بدونین رشد حرکتی، شناختی, اجتماعی و زبانی کودکتون چطور بوده، پیشنهاد ما استفاده از  نرم افزار رشدیار هست.


رشد و تکامل جسمی – حرکتی

مهارتهای حرکتی درشت

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • به راحتی و با ایمنی می دوند و موانع را رد کرده و بسیار پرتحرک هستند.
 • از وسایل بالا می روند.
 • می توانند توپ را بالا پرتاب کنند، اما هنوز نمی توانند بگیرند.
 • اسباب بازی های چرخ دار بزرگ را هل می دهند و می کشند.
 • از پله ها بالا و پایین می رود و هر دو پایش را روی یک پله می گذارد.
 • وقتیکه یک توپ بزرگ را می خواهد شوت کند، به سمت توپ راه می رود.
 • روی یک سه چرخه می نشیند و با پاهایش خود را جلو می برد، نمی تواند از پدال ها استفاده کند.
 • با ثبات کامل چمباتمه می زند و می نشیند.
 • روی پنجه پا (نوک پا) می ایستند وقتیکه می خواهند چیزی را نشان بدهند.
 • از روی یک پله کوتاه با هر دو پا می پرد.
 • یک توپ بزرگ را آرام اما کج شوت می کند.​

مهارتهای حرکتی ظریف

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • خط، دایره و نقطه را با دست برتر می کشد.
 • اشیاء کوچک را با انبری گرفتن و با دقت بر می دارد.
 • یک برج ۶ مکعبی و یا بیشتر می سازد و دامنه تمرکزش بیشتر می شود.
 • کتاب های تصویری را دوست دارد و صفحه به صفحه ورق می زند.
 • می تواند یک خط عمودی را کپی کند و گاهی یک شکل ۷ را با مداد بکشد.
 • از فنجان با ریختن کمتری می نوشد و می تواند قاشق را پر کند.
 • با مهارت، با قاشق غذا می خورند و ممکن است از چنگال هم استفاده کنند.
 • مداد را در دست برترش با گرفتن سه نقطه ای (بین شست، اشاره و انگشت میانی می گیرد)
 • برج ۷ مکعبی و یا بیشتر را با دست برتر می سازد.
 •  یک دایره، حرف را نیز با مداد می کشد. V و T یک خط افقی را تقلید می کند.

رشد و تکامل حسی

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • افراد آشنا را در عکس ها وقتی به او نشان بدهیم تشخیص می دهد، اما هنوز خودشان را در عکس نمی شناسند.
 • به مکالمات عمومی با علاقه گوش می دهند.
 • خودشان را در عکس ها می شناسند.
 • جزئیات دقیق را در کتابهای تصاویری تشخیص می دهد.

​​رشد و تکامل شناختی

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • به اسامی اشیاء و افراد علاقه خاص نشان می دهد.
 • شروع به درک پیامدهای اعمال خودش و دیگران میکند، مثلاً وقتی چیزی می افتد و می شکند.
 • وقتی دیگر بچه ها گریه می کنند خودش را آرام نگه می دارد، همدلی نیاز به شناخت عمیق ذهن دیگران دارد (بچه های کوچکتر، با گریه دیگر کودکان، گریه می کنند).

رشد و تکامل زبان و ارتباط

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • اغلب با خودشان صحبت می کنند، اما همیشه برای دیگران قابل فهم نیست.
 • در صحبت بیش از ۲۰۰ کلمه استفاده می کند و لغات جدید را سریعاً ذخیره می کند.
 • بسیار بیشتر از تعداد لغاتی که حرف می زند، می فهمد (بیشتر از ۱۰۰۰ کلمه)
 • در مورد یک شی که نیست صحبت می کند، اگر جای خالی آن را ببیند، مثلاً با دیدن بشقاب خالی می گوید بیسکوئیت.
 • معمولاً حروف بی صدا را در ابتدا و یا انتهای کلمه حذف می کند.
 • از عبارات بصورت گفتار تلگرافی استفاده می کند، مثلاً بابا- ماشین- می تواند چندین معنی مختلف بدهد. شامل بابا تو ماشین است/ من می خوام برم تو ماشین بابا / ماشین بابا بیرون است.
 • زمان قابل توجهی را صرف اسم بردن اشیاء و آنچه که انجام می دهند می کنند.
 • دستورات و درخواست های ساده را انجام می دهد مثلاً : لطفا کتاب را برام بیار.
 • دوست دارد برای دیگران بیشتر حرف بزند و آهنگ بخواند.
 • اسمشان را بصورت کامل می دانند.
 • کلماتی که به آنها گفته می شود را تکرار می کنند (اکولالیا)
 • دائماً سؤالاتی را با چه ؟ و چه کسی (کی)؟ می پرسند.
 • از ضمائر من و تو به صورت صحیح استفاده می کنند.
 • هنگام بازی با صدای رسا و بلند و قابل فهم با خودشان حرف می زنند.
 • می تواند چند بیت آهنگ مهدکودکی را بخواند.​

رشد و تکامل فردی، هیجانی و اجتماعی

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • شروع به ابراز احساساتشان می کنند.
 • در مورد محیط اطرافشان کنجکاو و جور هستند.
 • مشتاق تجارب تازه هستند.
 • همزمان ممکن است میل به چسبندگی و استقلال داشته باشند و به دیگران تکیه کنند و یا به خود متکی باشند.
 • وقتیکه نمی توانند احساسات و افکار خودشان را ابراز کنند ناامید می شوند، در حدود نیمی از بچه های ۲ ساله در طی روز یک یا چند بار قشقرق (بداخلاق) راه می اندازند.
 • خودشان می توانند لباس بپوشند.
 • معمولاً دوست دارند به دیگران کمک کنند، اما نه وقتی که متضاد با میل خودشان باشد.
 • ممکن است در طی شب جایشان خشک باشد (اما بسیار متنوع هستند)
 • از نظر هیجانی، هنوز به بزرگترها، بسیار وابسته است.
 • ممکن است مستقل دستشویی برود، اما به کمک کوچکی در مورد بالا کشیدن شلوار نیاز دارند.
 • با بچه ها بیشتر بازی می کند اما اسباب بازی هایش را شریک نمی شود.

​بازی

در سن ۲ سالگی، کودکان

 • بازی های حرکتی را دوست دارند مثل دویدن، پریدن و بالا رفتن
 • دوست دارند با وسایل ساخت و ساز مثل لگو بازی کنند.
 • در بازی نقش های طولانی مدت شرکت می کنند، مثلاً عروسک را به تخت می برد یا ماشین می راند.
 • اغلب تنها بازی می کند (انفرادی) و یا بازی دیگر بچه ها را نگاه می کند (بازی تماشاچی بودن)
 • ممکن است در کنار سایر کودکان بازی کند، اما با آنها بازی نمی کند. (موازی)
 • از بازی های نمادین لذت می برد، یک وسیله را به جای دیگری بکار می برد (بازی تظاهر کردن).
 • مثلاً ممکن است تظاهر کند که نوزاد کوچکی است و یا روی زمین چهار دست و پا برود و یا برج ها روی زمین بریزد و تظاهر کند که قطار است. این بازی های تصوری غنی نشان می دهد.
 • ذهن آنها در حال کار است و غالباً احساساتی را که با کلمات نمی توانند نشان بدهند ابراز می کنند.
 • دوست دارند در انجام کارهای خانه کمک کنند.
 • از بازی های با موسیقی لذت می برند.​

ارتقاء رشد و تکامل

 • اسباب بازیهای برای راندن و بالا رفتن و فضایی برای دویدن و بازی فراهم کنید.
 • مشوق بچه ها در مورد علاقه شان به جهان ، گیاهان و حیات وحش باشید.
 • از نردبان های ایمن برای بالا رفتن و میزهای شن در زیر نظارت استفاده کنید.
 • فرصتی را برای بازی های درهم و برهم (کثیف) با آب و رنگ فراهم کنید.
 • توپ بازی کنید (پرتاب کردن و گرفتن) تا مهارتهای هماهنگی تقویت شود.
 • برای تقویت هماهنگی حرکتی و مهارتهای حرکتی، آجر، جعبه های جورچین، میخ و چکش و پازل های آهنربایی ساده تهیه کنید.
 • برای بهتر کردن گرفتن قلم، از قلم گیرهای سه ضلعی (مثلثی) استفاده کنید.
 • به جای پرسیدن سؤالاتی مثل چی کشیدی؟ یا نقاشی کردی؟ سؤال های باز پرسید مثل : در مورد نقاشیت برام حرف بزن و نقاشی را توصیف کنید. به کارهایشان علاقه نشان دهید و آنها را تمجید و تشویق کنید.
 • کتابهای تصویری، ماژیک و کاغذ و عروسک های نمایشی تهیه کنید.
 • در مورد آموزش توالت رفتن با آرامش باشید و وقتیکه کارشان را به خوبی انجام می دهند آنها را تشویق کنید و وقتی نمی توانند نارضایتی تان را نشان ندهید.
 • به بچه ها بیاموزید که احساساتشان را چطور بیان کنند طوریکه صادقانه و راحت باشد اما دیگران را ناراحت کند.
 • خمیر آرد و یا خمیربازی تهیه کنید و بچه ها را به بیان احساسات با آنها تشویق کنید، مثلاً: ناامیدی می تواند با کوبیدن و زدن خمیر خود را نشان دهد.
 • بازی های ساده مثل بیا به چیزی تظاهر کنیم، بازی کنید.
 • وسایلی را برای نمایش نقش مثل کلاه و لباس های مختلف فراهم کنید.

نکات ایمنی

 • هیچ وقت بچه ها را وقتی با آب بازی می کنند و یا در زمین بازی هستند، تنها نگذارید، آنها بسیار جستجوگر هستند، اما هنوز به اندازه کافی احساس خطر را درک نکرده اند.
 • مطمئن شوید که هیچ بخشی از خانه و یا باغچه و حیاط مثل گنجه ها، آلونک و انبار از داخل قفل نمی شوند.

فعالیت ها

نقاشی با انگشت

نقاشی با انگشت ها، ضرورت کنترل قلمو را کم می کند و تماس مستقیم بین بافت رنگ و بچه ها را فراهم می کند.

 1. لباس مناسب به کودک بپوشانید و محیط را آماده کنید.
 2. یک ورق کاغذ بزرگ را روی زمین بگذارید و یا رومیزی بیندازید و از یک کاغذ دیواری ارزان قیمت استفاده کنید.
 3. رنگ را روی پالت یا بشقاب بگذارید.
 4. کودک را تشویق کنید تا از همه رنگ ها استفاده کند و آنها را ترکیب کند و ببیند که رنگ ها چطور تغییر می کنند.

رنگ انگشتی های آماده وجود دارند و یا شما می توانید خودتان رنگ بسازید.

مواد زیر را ترکیب کنید :

 1. ۱/۲ فنجان پوسته صابون (از صابون واقعی استفاده کنید).
 2. ۱/۲ فنجان آب سرد نشاسته
 3. ۳/۴ فنجان آب سرد
 4. رنگ غذا

این فعالیت، مهارتهای حسی و دستکاری، شناختی و زبانی را ارتقاء می دهد.

استفاده از خمیر بازی

بازی با خمیر بازی باعث می شود کودکان مواد مختلف را بشناسند و به آنها ابزاری برای پیاده کردن تصور می دهد، آرام بخش و لذت بخش است.

دستور خمیر بازی زیر را می توان در کیسه پلاستیکی در داخل یخچال نگه داشت و بافت خوبی برای کودکان دارد.

موارد زیر را ترکیب کنید :

 • ۱ / فنجان
 • ۱/ قاشق غذاخوری روغن پخت و پز
 • ۱/ فنجان پر آرد سفید
 • ۱/ فنجان نمک
 • ۲/ قاشق غذاخوری کرم تارتار
 • رنگ غذا در صورت نیاز
 1. آب، روغن و چند قطره از رنگ غذا را با هم ترکیب کنید و به آرامی حرارت بدهید.
 2. سایر موارد را اضافه کرده و ترکیب کنید.
 3. خمیر شکل می گیرد و از ظرف جدا می شود، حرارت را خاموش کرده و خمیر از داخل تابه بردارید و بگذارید تا خنک شود.

اجازه بدهید کودک هر طور که می خواهد خمیر را در دست بگیرد و با آن مشغول باشد. سپس می توانید

ابزارهای مختلفی را برای بازی تهیه کنید.

مثل یک وردنه، قیچی و چاقوی کودک کفگیر و کاسه و بشقاب های پلاستیکی.

نکته ایمنی

 • می توانید هنگام آماده کردن خمیر و اندازه گیری مواد به کودکان اجازه بدهید، اما در مورد تابه داغ بسیار مراقب باشید.
 • خمیری با دستور فوق، حدود را ماه می ماند اگر در یخچال نگهداری شود. اگر از دستورهای دیگر استفاده می کنید، نحوه نگهداری آن را دنبال کنید.
 • مراقب باشید، بچه ها خمیر را نخورند حتی اگر تبلیغات بگوید خمیر حاوی آرد معمولی است 
 • مراقبت بسیار زیادی مخصوصاً در کودکانی که کولیک دارند لازم است که خمیر را در داخل دهان نگذارند.

نکته مشاهده ای

کودک را در طی نقاشی با انگشت یا خمیر بازی مشاهده کنید، این مشاهده اطلاعاتی در مورد مهارت حرکتی ظریف کودک می دهد و اگر بچه ها گروهی بازی کنند تعامل با سایر کودکان را نشان می دهد.


ترجمه و جمع آوری تیم نسخه

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است