آزمون ها و بررسی های سندرم داون در بارداری

آزمون ها و بررسی های سندرم داون در بارداری

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک نظرات

آزمون ها و بررسی های سندرم داون در بارداری


آزمون های حین بارداری

دو نوع آزمون برای بررسی نقائص زمان تولد وجود دارد: آزمون های غرباگری و آزمون های تشخیصی.

آزمون های غربالگری

در این آزمون احتمال تولد نوزادی  با سندرم داون بررسی می شود. این آزمون به شما دقیقا نمی تواند بگوید که آیا کودک شما مبتلا خواهد بود یا که خیر. اگر نتیجه ی این آزمون مثبت باشد، این بدین معنی است که احتمال ابتلای شما به  سندرم داون بیشتر است. پس پزشک ممکن است بخواهد تا آزمون تشخیصی را برای اطمینان بیشتر انجام دهد. اگر نتیجه ی آزمون غربالگری منفی باشد، این بدین معنی است که احتمالا کودک شما به این سندرم مبتلا نخواهد شد. ولی این روش ۱۰۰  درصد  تضمینی نمی باشد.

آزمون های تشخیصی

این آزمون نشان می دهد که آیا جنین شما مبتلا به سندرم داون هست یا که خیر.

تصمیم برای انجام آزمون هایی در مورد  بررسی نقائص زمان تولد فردی است. شما می توانید به سن خود، احتمال بیماری های ژنتیکی و فامیلی در خانواده ی خود و مشکلات  پیش رو فکر کنید و بعد تصمیم  بگیرید.

تشخیص پس از تولد

برای تائید تشخیص باید نمونه ی خون برای بررسی کروموزوم ها گرفته شود که کاریوتیپ نام دارد.

انتظار برای تشخیص بیماری می تواند استرس زا باشد.

چالش بعدی که والدین با آن روبرو هستند این است که باید به بستگان و آشنایان بیماری فرزند خود را اطلاع دهند.

همانند همه ی کودکان دیگر، این  کودکان هم نیازمند بررسی های طبی در دوران طفولیت هستند. اگر نشانه های بیماری در این افراد زود تشخیص داده شود، راحت تر قابل کنترل است.


ترجمه شده از وبسایت: www.webmd.com

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است