منوی سایت
پاراکلینیک
۱۹۰
دی ۲۶, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش اندازه گیری هورمون رشد (GH) میزان این هورمون را در خون اندازه گیری می کند. GH توسط غده هیپوفیز قدامی تولید […]
دی ۲۶, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) میزان این آنتی ژن را در خون اندازه گیری می کند. PSA از طریق غده پروستات در […]
دی ۲۶, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش اندازه گیری فولیک اسید ، میزان اسید فولیک را در خون اندازه گیری می کند. فولیک اسید یکی از […]
دی ۲۵, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
سونوگرافی سینه با استفاده از امواج صوتی، تصویری از بافت سینه ایجاد می کند. سونوگرافی سینه می تواند همه قسمت […]
دی ۲۵, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
تومورهایی که برای تشخیص توسط شما و یا پزشک­ تان بیش از حد کوچک می باشند. در صورت تشخیص سرطان در […]
دی ۲۵, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
سونوگرافی لگن با استفاده از امواج صوتی، تصویری از موقعیت و ساختار ارگان های لگن ایجاد می کند. سونوگرافی لگن […]
دی ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایشات لگن برای تشخیص اندومتریوز با انجام آزمایش لگن پزشک قادر به تشخیص سایز و موقعیت ارگان های لگنی خواهد […]
دی ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش هورمون تیروئید آزمایشی است که میزان این هورمون را در خون برای بررسی وضعیت غده تیروئید اندازه گیری می […]
دی ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش ویتامین B12 ، میزان ویتامین B12 را در خون اندازه گیری می کند. کودکان به ویتامین B12 برای خون سازی و سلامت سیستم عصبی نیاز […]
دی ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
شمارش رتیکولوسیت ها آزمایشی است که در آن تعداد گلبول های قرمز نارس که رتیکولوسیت نامیده می شود و توسط […]
دی ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش آنتی ژن کارسینوامبریونیک میزان این پروتئین را که ممکن است در خون افرادی که مبتلا به سرطان خصوصا سرطان روده […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
بررسی فسفات خون آزمایش اندازه گیری فسفات، میزان فسفات را در خون اندازه گیری می کند. فسفات یک ذره باردار […]

آخرین مقالات

آخرین مقالات شاخص

پزشکی