منوی سایت
پاراکلینیک
۲۳۶
فروردین ۲۴, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
در مانومتری مری ، نیاز به بستری  بیمار در بیمارستان نیست. برای شناسایی مشکلات مربوط به حرکت و فشار در مری […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
میلوگرافی از اشعه های ایکس و رنگ خاصی به نام ماده کانتراست ( ماده ی حاجب) برای ایجاد تصاویر استخوان […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
برونکوسکوپی روشی است که به پزشک این  امکان را می دهد که راه های هوایی از طریق ابزار باریکی که […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
آیا من باید آنژیوگرافی انجام دهم؟ در موارد زیر آنژیوگرافی انجام می شود: مشخص کردن مشکلات مرتبط با عروق خونی […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
آنژیوگرافی نوعی تست اشعه ایکس است که از رنگ خاص و دوربین (فلوروسکوپی) برای عکس برداری از جریان خون در […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
سیستومتری تستی است که فضای داخل مثانه را اندازه می گیرد تا مشخص کند که مثانه خوب کار می کند […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
تست تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) تراکم مواد معدنی (مثل کلسیم) را با استفاده از اشعه ایکس یا اسکن توموگرافی […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
آرتروسکوپی روند جراحی است که به دکتر شما امکان می دهد که درون مفصل در بدن شما را از طریق […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
اشعه ایکس از دندان ، استخوان ها و بافت های نرم اطراف آنها تصویر می گیرد  تا به پیدا کردن […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
اکوکاردیوگرافی (که اکو هم نامیده می شود) نوعی تست اولتراسوند است که از امواج صوت با فرکانس بالا که از […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
اولتراسوند جمجمه ای از امواج صوت منعکس شده برای ایجاد تصاویر مغز و فضاهای مایع داخلی (بطن) که از طریق […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ پاراکلینیک
آنوسکوپی , پروکتوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی به پزشک این امکان را می دهد که غشای داخلی مقعد، راست روده و بخش […]

آخرین مقالات

آخرین مقالات شاخص

پزشکی