منوی سایت
پاراکلینیک
۲۱۵
اسفند ۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
تست رفلکس آکوستیک تست شنوایی ( آدیومتریک ) بخشی از ارزیابی گوش است که توانایی فرد برای شنیدن را با اندازه […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمون ها و بررسی های سندرم داون در بارداری آزمون های حین بارداری دو نوع آزمون برای بررسی نقائص زمان […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
کاریوتایپ آزمایشی است که برای مشخص کردن و ارزیابی اندازه، شکل و تعداد کروموزوم ها در نمونه ای از سلول […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
بیوفیزیکال پروفایل (BPP) میزان سلامت جنین را در طی بارداری بررسی می کند. این تست شامل آزمون غیر استرسی است […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
نمونه برداری از پرزهای کوریونی ( CVS ) آزمونی است که در مراحل اول باردار انجام می شود تا مشکلات […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
( نمونه برداری ) بیوپسی آندومتر یک روش تشخیصی است که شامل برداشت و معاینه ی بافت هایی است که […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
کشت مدفوع برای تشخیص عفونت باکتریایی و یا ویروسی استفاده می شود. اگرچه بیش از ۵۰ نوع باکتری به طور […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
در آزمایش سیتولوژی خلط نمونه خلط زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد و سلول های غیر طبیعی تشخیص داده […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش آنالیز مدفوع ، آزمایشی است که بر روی نمونه مدفوع برای بررسی وضعیت دستگاه گوارش انجام می شود. این […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
اندازه گیری کاتکول آمین ها در ادرار میزان هورمون های اپی نفرین، نور اپی نفرین، متانفرین و دوپامین را در ادرار […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
آزمایش اندازه گیری میزان سدیمانتاسیون ( ESR ) خون میزان سرعت رسوب گلبول های قرمز را در لوله آزمایش به مدت […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ پاراکلینیک
سونوگرافی شکمی یا اولتراسونوی شکمی برای  انعکاس امواج صوتی به منظور تولید نمایی از اعضا و سایر ساختار های بخش […]

آخرین مقالات

آخرین مقالات شاخص

پزشکی