پاچ باقلا
پاچ باقلا

پاچ باقلا

پاچ باقلا یک اصطلاح محلی در استان گیلان است که برای انواعی از لوبیا(Phaseolus vulgaris) که در نوع مصرف مشترک هستند بکار می رود. زمان برداشت و مصرف این نوع لوبیا در مرحله ای که غلاف ها به حداکثر رشد رسیده، کاملا رنگ انداخته باشند ( قبل از خشک شدن) می باشد. این نوع لوبیا در استان گیلان دارای سطح زیر کشت قابل ملاحظه ای به صورت بهاره و پاییزه است.

حبوبات