مالت
پودر مالت

مالت

مالت به جوانه دانه‌های غلات گفته می‌شود که در طی یک روند مشخص خشک شده‌اند. دانه‌ها پس از خیسانده شدن در آب جوانه می‌زنند، سپس ادامه رشد جوانه‌ها را با حرارت دادن از طریق هوای گرم متوقف می‌کنند.

غلات