ads
مالت
پودر مالت

مالت

مالت به جوانه دانه‌های غلات گفته می‌شود که در طی یک روند مشخص خشک شده‌اند. دانه‌ها پس از خیسانده شدن در آب جوانه می‌زنند، سپس ادامه رشد جوانه‌ها را با حرارت دادن از طریق هوای گرم متوقف می‌کنند.

غلات