شهد شیرین
شهد شیرین

شهد شیرین

شهدی است که از ترکیب قند یا شکر با آب روی حرارت است با آضافه کردن گلاب و هل تهیه می شود و به عنوان شیرین کننده در شربت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

افزودنی ها