ads
سس ماهی
سس ماهی

سس ماهی

ادویه ای تهیه شده از ماهی نمک سود شده است ، این سس هم به عنوان سس و هم به عنوان پایه در تهیه دیپ ها استفاده می شود.

گیاه خواران سویا سس را به دلیل نزدیکی طعم جایگزین سس ماهی می کنند.

ادویه ها