ads
سیب فوجی ( دماوندی)
سیب فوجی ( دماوندی)

سیب فوجی ( دماوندی)

سیب فوجی یک سیب پیوندی است که توسط پرورش دهندگان سیب در ایستگاه تحقیقاتی توهوکو در فوجی ساکی، اُموریا، ژاپن در اوایل دهه ۱۹۳۰ پرورش یافته است. و در سال ۱۹۶۲ وارد بازار شده است. این سیب از پیوند دو نوع سیب آمریکایی سیب سرخ و سیب قدیمی ویرجینیا سیب رالز گنت پرورش یافته است. براساس نوشته وب سایت اتحادیه سیب ایالات متحده آمریکا این سیب یکی از ۱۵ رقم سیب معروف ایالات متحده است. این سیب به نام موسسه‌ای که در آن به عمل آمده است نامگذاری شد.

میوه ها