سس پستو
سس پستو

سس پستو

گونه‌ای سس است که خاستگاه آن به شهر جنوا در لیگوریا بر می‌گردد. سس پستو به صورت سنتی شامل سیر له شده، ریحان خرد شده و دانه کاج اروپایی است که با روغن زیتون، پنیر پارمزان و پنیر فیور ساردو (گونه‌ای پنیر گوسفندی) مخلوط می‌گردد. در بعضی مناطق به جای دانه کاج از گردو استفاده می کنند.

افزودنی ها