کم کاری تیروئید در بالغین 2
کومای میکزدم

کومای میکزدم

آبان ۸, ۱۳۹۶ مهبد علوی

کومای میکزدم – Myxedema Coma نام دیگر آن کم کاری تیروئید در بالغین است. کومای میگزدم زمانی رخ می دهد که […]

مشاهده
کم کاری تیروئید در بالغین

کم کاری تیروئید در بالغین

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی

کم کاری تیروئید در بالغین – (Hypothyroidism (adults به آن میکزادم هم می گویند. علایم کم کاری تیروئید در بالغین افزایش وزن […]

مشاهده