ژنتیک 1
سندرم داون

سندرم داون

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶ مهبد علوی سندرم داون

سندرم داون – Down Syndrome نام دیگر آن تریزومی ۲۱ است. علایم سندرم داون صورت صاف گردن کوتاه دستان و پاهای کوچک […]

مشاهده