شیمیایی 2
پنومونی شیمیایی

پنومونی شیمیایی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

پنومونی شیمیایی – Chemical Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آسپیراسیون است. علایم پنومونی شیمیایی سرفه خشک سرفه همراه با خون مشکلات تنفسی […]

مشاهده
سوختگی های شیمیایی

سوختگی های شیمیایی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سوختگی های شیمیایی – Chemical Burns علایم سوختگی های شیمیایی درد و سوزش و یا قرمزی بر روی پوست کاهش دید و […]

مشاهده