سوختگی های شیمیایی 1
سوختگی های شیمیایی

سوختگی های شیمیایی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سوختگی های شیمیایی – Chemical Burns علایم سوختگی های شیمیایی درد و سوزش و یا قرمزی بر روی پوست کاهش دید و […]

مشاهده