سندرم سوزش دهان 1
سندرم سوزش دهان

سندرم سوزش دهان

اسفند ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی

سندرم سوزش دهان – Burning Mouth Syndrome اسامی دیگر آن عبارتند از: سندرم سوزش زبان درد زبان درد دهان گلوسوداینیا علایم سندرم […]

مشاهده