خشکی پوست 1
خشکی پوست

خشکی پوست

فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ مهبد علوی خشکی پوست

خشکی پوست – Dry Skin نام دیگر آن گزروزیس است. علایم خشکی پوست پوست ترک خورده، خارش دار و پوسته پوسته مرور […]

مشاهده