تنفس بسیار سریع 1
تنفس بسیار سریع یا هیپرونتیلاسیون

تنفس بسیار سریع

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶ مهبد علوی تنفس بسیار سریع

تنفس بسیار سریع یا هیپرونتیلاسیون – Hyperventilation علائم تنفس بسیار سریع یا هیپرونتیلاسیون تنگی نفس اضطراب و عصبی شدن درد قفسه […]

مشاهده