برق گرفتگی 1
آسیب الکتریکی

آسیب الکتریکی

فروردین ۳۰, ۱۳۹۶ مهبد علوی آسیب الکتریکی

آسیب الکتریکی – Electrical Injury اسامی دیگر آن الکتروکوشن و یا شوک الکتریکی است. علایم آسیب الکتریکی سوختگی پوست بی حسی گزگز […]

مشاهده