انتریت ناحیه ای 1
بیماری کرون

بیماری کرون

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی بیماری کرون

بیماری کرون – Crohn’s Disease اسامی دیگر آن عبارتند از: بیماری التهابی روده انتریت ناحیه ای علایم بیماری کرون اسهال کرامپ شکمی […]

مشاهده