گواتر 1
گواتر

گواتر

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ مهبد علوی گواتر

گواتر – Goiter نام دیگر آن بزرگی تیروئید است. علایم گواتر گواتر ممکن است به صورت برجستگی کوچک یا بزرگ در جلوی […]

مشاهده