بیماری کرون 1
بیماری کرون

بیماری کرون

آوریل 5, 2017 مهبد علوی بیماری کرون

بیماری کرون – Crohn’s Disease اسامی دیگر آن عبارتند از: بیماری التهابی روده انتریت ناحیه ای علایم بیماری کرون اسهال کرامپ شکمی […]

مشاهده