انقباض یا بیماری دوپوترین 1
انقباض یا بیماری دوپوترین

انقباض یا بیماری دوپوترین

فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ مهبد علوی انقباض یا بیماری دوپوترین

  انقباض یا بیماری دوپوترین – Dupuytren’s Contracture علایم انقباض یا بیماری دوپوترین توده های کوچک دردناک در کف دست که منقبض […]

مشاهده