سن مدرسه ( 5 ال 12 سالگی ) 7
کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه سن مدرسه ( 5 ال 12 سالگی )

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟ برای پاهای یک کودک، کاملا عادی ست که پرانتزی به نظر برسند، بنابراین […]

مشاهده
رشد کودک پنج ساله

رشد کودک پنج ساله

تیر ۸, ۱۳۹۶ نسخه راهنمای والدین

رشد کودک پنج ساله کودکان عاشق نشان دادن آنچه که می توانند انجام بدهند هستند مثل پریدن، لی لی کردن، […]

مشاهده
رشد کودک هفت ساله

رشد کودک هفت ساله

خرداد ۱۰, ۱۳۹۶ نسخه راهنمای والدین

رشد کودک هفت ساله کودکان ۷ ساله احساس تعادل پرورده ای دارند و از انجام فعالیت هایی که حرکات دقیق […]

مشاهده
تشخیص تاخیر های رشدی در کودکان

تشخیص تاخیر های رشدی در کودکان

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ نسخه راهنمای والدین

تشخیص تاخیر های رشدی در کودکان زمانی که رشد کودک خود را مشاهده می کنید، به خاطر داشته باشید که […]

مشاهده
خواب مورد نیاز کودکان چقدر است؟

خواب مورد نیاز کودکان چقدر است؟

بهمن ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه راهنمای والدین

خواب مورد نیاز کودکان مقدار خوابی که کودک نیاز دارد بسته به فاکتورهای فردی و معینی مانند سن کودک، متغیر […]

مشاهده
فعالیت فیزیکی برای کودکان و نوجوانان

فعالیت فیزیکی برای کودکان و نوجوانان

دی ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه سن مدرسه ( 5 ال 12 سالگی )

فعالیت فیزیکی برای کودکان و نوجوانان – نکاتی برای کمک به کودک: به دنبال راه هایی برای جالب تر کردن […]

مشاهده
استرس در کودکان و نوجوانان

استرس در کودکان و نوجوانان

دی ۲۵, ۱۳۹۵ نسخه پیش از دبستان ( 3 الی 5 سالگی )

استرس در کودکان و نوجوانان کودکان و نوجوانان به استرس در خانواده واکنش نشان می دهند و استرس خاص خود […]

مشاهده