پوکی استخوان 1

استئوپنی

آذر ۶, ۱۳۹۵ مهبد علوی پوکی استخوان

استئوپنی اشاره دارد به کاهش تراکم استخوان. تراکم استخوان روشی است برای بررسی میزان قوام استخوان. اگر دانسیته ی استخوان […]

مشاهده