آناتومی 4
طحال

طحال

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

طحال در قسمت انتهایی چپ شکم و چپ معده قرار دارد. اندازه و شکل آن در افراد مختلف با هم […]

مشاهده
کلون یا روده بزرگ

کلون یا روده بزرگ

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

به کلون ، روده بزرگ هم می گویند . ایلیوم آخرین قسمت روده کوچک به روده کور ( قسمت اول […]

مشاهده
آئورت

آئورت

دی ۵, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

آئورت بزرگترین سرخرگ بدن است که از قسمت بالای بطن چپ ، محل پمپاژ ماهیچه قلبی آغاز می شود . […]

مشاهده
پانکراس

پانکراس

آذر ۳۰, ۱۳۹۷ نسخه آناتومی

لوزالمعده یا پانکراس در حدود ۶ اینچ است که میان قسمت پشتی شکم و معده قرار دارد . قسمت بالای پانکراس […]

مشاهده