بررسی فشار خون در منزل

بررسی فشار خون در منزل

آبان ۲۰, ۱۳۹۵ مهبد علوی پاراکلینیک نظرات

در بررسی فشار خون در منزل فشار خون شریانی بررسی می شود.

بیشتر افراد در منزل فشار سنج های دیجیتالی دارند. فشار خون با دو معیار سنجیده می شود:

  • مورد اول فشار خون سیستولیک است. بیشترین فشار خون است در زمانی که قلب منقبض می شود.
  • مورد دوم فشار خون دیاستولیک. حد کمتر فشار خون است در زمانی که بین دو ضربان قلب، قلب شل می شود.

معیار سنجش آن ها بر حسب میلی متر جیوه است. فشار خون به صورت فشار سیستولیک به دیاستولیک گزارش می شود. برای مثال اگرفشار سیستولیک ۱۲۰ میلی متر جیوه باشد و فشار خون دیاستولیک ۸۰ باشد، فشار خون به صورت ۱۲۰ بر روی ۸۰ گزارش می شود.

مانیتورهای اتوماتیک فشار خون

به آن ها فشارسنج های دیجیتالی یا الکتریکی می گویند. کافی که بر روی بازو بسته می شود، به طور خودکار باد می شود و با فشردن دکمه شروع به تخلیه می کند.

مانیتور فشار خون دستی

به آن اسفیگمومانومتر می گویند. معمولا این وسیله شامل کاف بازو و بخش گوشی است.

چرا بررسی فشار خون در منزل انجام می شود

  • یافتن علت فشار خون بالا
  • بررسی اثربخشی داروهای کاهنده ی  فشار خون
  • بررسی تغییرات سبک زندگی مثل کاهش وزن و ورزش که بر روی فشار خون اثر دارند.
  • بررسی مشکلات  فشار خون بالا در طب بارداری و یا پره اکلامپسی.

آمادگی پیش از انجام تست

پیش از بررسی فشار خون

  • باید از خوردن، استعمال سیگار و یا ورزش برای حداقل ۳۰ دقیقه قبل بررسی فشار خون اجتناب شود.
  • حداقل ۵ دقیقه قبل از انجام تست استراحت کنید.
  • در زمان بررسی فشار خون بیمار نباید صحبت کند و یا راه برود.
  • اگر شما عصبی هستید، نباید در این زمان فشار خون گرفته شود.

نتایج بررسی فشار خون در منزل

فشار خون در افراد بالغ ۱۸ ساله و مسن تر بر حسب میلی متر جیوه

ایده آل

سیستولیک : ۱۱۹ یا کم تر

دیاستولیک : ۷۹ یا کم تر

پیش فشار خون

سیستولیک : ۱۲۰ تا ۱۳۹

دیاستولیک : ۸۰ تا ۸۹

فشار خون بالا

سیستولیک : ۱۴۰ یا بالاتر

دیاستولیک : ۹۰ یا بالاتر


ترجمه شده از وبسایت: www.webmd.com

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است