تشخیص شکل از زمینه

تشخیص شکل از زمینه

مهر ۷, ۱۳۹۸ پرستو ملائی راهنمای والدین نظرات

یکی از مهارت های مهم از زیر مجموعه مهارت های درکی دیداری، تشخیص شکل از زمینه می باشد.

تشخیص شکل از زمینه توانایی تمرکز بر منطقه خاصی از یک زمینه شلوغ می باشد. مثل پیدا کردن شلوار در یک کشوی پر از لباس

این توانایی در اصل دیدن محرکات کوچک در یک زمینه شلوغ است.


کودکان با نقص در این مهارت ممکن است:

در خانه:

 • در کشوی لباس، جورابشان را پیدا نکنند.
 • در کابینت، ظرف خاصی که به دنبالش هستند را نمیبینند.
 • در سبد اسباب بازی ها، اسباب بازی مورد نظر را پیدا نمی کنند.
 • در گذاشتن تکه های پازل به مشکل می خورند.
 • اشخاص را در مکان های شلوغ و نا منظم به سختی پیدا می کنند.
 • یافتن جزئیات در تصاویر برایشان دشوار است.
 • هنگام راه رفتن در محیط،مدام با وسایل برخورد می کنند.

در مدرسه:

 • اغلب در خواندن کتاب،به خصوص کتاب هایی که در هر صفحه تعداد اعداد و کلمات زیاد هست به مشکل میخورند.
 • ممکن است اطلاعات روی تخته کلاس یا کتاب درسی را پیدا نکنند.
 • پیدا کردن یک کلمه در دیکشنری به شدت برایشان سخت است.
 • در پیدا کردن یک مکان بر روی نقشه به مشکل می خورند.
 • حین رو خوانی ممکن است خط را گن کنند.

بازیهایی جهت تقویت مهارت تشخیص شکل از زمینه

 • تعداد زیادی از لباس های خودتان و کودکتان را در گوشه ای از اتاق بریزید و بخواهید که لباس های خودش را بردارد.
 • در یک زمینه شلوغ از انواع ماکارونی های شکلی،یک شکل از ماکارونی را نشان دهید تا مثل آن ها را جدا کند.
 • در یک زمینه شلوغ از کارت های میوه،یک کارت را نام ببرید تا آن را پیدا کند.
 • نقاشی کردن با اعداد
 • بازی مار و پله
 • جورچین
 • در یک متن بخواهید کلمه خاصی را پیدا کند.
 • در یک صفحه یک حرف با تعداد زیاد بنویسید،یک حرف دیگر هم بین آن ها بنویسید تا آن را پیدا کند.مثلا: ب ب ب ب ب ب ب ب پ ب ب ب ب

با تشکر از: پرستو ملائی – کارشناس کاردرمانی

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است