دکتر احسان اثنی عشری
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
http://drehsanesnaashari.ir/#

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری

دکتر احسان اثناعشری
متولد 1358
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال 1382
فارع التحصیل دوره تخصصی اندودانتیکس سال 1390
دارای بورد تخصصی رشته اندودانتیکس سال 1390
استادیار بخش اندودانتیکس واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از 1390 تا کنون
استاد درس اندودانتیکس در موسسه دندانپزشکی پارسه از 1389 تا کنون
مدرس دوره های اندودانتیکس در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1391 تا کنون
مدرس دوره های اندودانتیکس در بنیاد ملی کاوش از 1394
مدرس دوره های اندودانتیکس در در انجمن دندانپزشکان عمومی از سال 1391 تا کنون
دارای ده ها مقاله در ژورنال ها ی معتبر داخلی و خارجی
بیش از 100 سخنرانی در کنگره های دندانپزشکی
هیات علمی برگزیده بخش تخصصی درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی در سه دوره متوالی
عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی تحقیق در علوم دندانپزشکی
رییس بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی