دکتر مهدی شمس
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
-
ایمیل
-

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری

متخصص مغز و اعصاب و ستون مهره، نوار مغزی، نوار عصب و عضله