دکتر مهرداد مشهدیان
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
-
ایمیل
-

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری
سوابق تحصیلی

دکترای فوق تخصص خون و انکولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصص داخلی از دانشگاه تهران
دکترای عمومی از دانشگاه اصفهان

سوابق علمی

هيئت علمي دانشگاه

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن سرطان اروپا و آمريکا