دکتر محمد صادق فاضلی
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
-
ایمیل
-

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری

فوق تخصص جراحی کولون و رکتوم (استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران 1357- 1366
بورد تخصصی جراحی عمومی : دانشگاه عوم پزشکی تهران
فوق تخصص جراحی کولورکتال: بیمارستان St Mark’s ( انگلستان – لندن)
کلیولند کلینیک ( امریکا – فلوریدا )