دکتر محسن علی اکبریان
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
-
ایمیل
-

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری

فلوشیپ پیوند کبد ، تخصص جراحی عمومی

سطح علمی: فلوشیپ شماره نظام : ۹۷۰۴۴