دکتر محمدرضا محمدحسینی آذر
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
دکتر محمدرضا محمدحسینی آذر

دکتر محمدرضا محمدحسینی آذر

فوق تخصص گوارش و کبد
ارومیه
وب سایت
-
ایمیل
-

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری
متخصص داخلي فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
فعالیت ها – خدمات قابل عرضه: اندوسکوپي ـ کلونوسکوپي ـ بالن گذاري چاقي