دکتر اعظم محسن زاده
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
-
ایمیل
-

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان