VITAMIN B COMPLEX 1

ویتامین بی کمپلکس – VITAMIN B COMPLEX

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه

ویتامین بی کمپلکس – VITAMIN B COMPLEX توجه: تمامی داروهای ارائه شده تنها تحت نظارت و دستور مستقیم پزشک قابل استفاده می باشد، مطالب ارائه شده صرفا جهت کسب اطلاعات بیشتر می باشد.  کاربردها این دارو شامل ترکیبی از ویتامین های بی برای درمان و پیشگیری از نقائص ویتامینی [...]

مشاهده